Győrffy Szabolcs dokumentumfilmje

Szociografikus társadalomrajz, amely a különböző, oktatásról vallott elképzelések ütköztetésén keresztül hívja fel a figyelmet az elmúlt időszakban bekövetkezett társadalmi, illetve az azzal járó gondolkodásbeli változásokra.

De szól családról, sorsokról, történelemről, nevelésről, leginkább emberekről, miközben a dokumentumfilmmel kapcsolatos legelemibb elvárásnak is megfelel, a társadalmi lét jelenségeit rögzíti, és e tények hűséges és igaz rekonstrukcióját valósítja meg. Eseményt dokumentál, korhű képet fest emberi viszonyrendszerekről, miközben átélhetővé válik egy család három egymást követő generációjának „soron következősége”, elvárások, szerepek, a félig kimondott igazságokon keresztül a sajátos értékrendszerek megértését segítő motivációláncolatok.
Egyvalamit mindenképpen elér a film már most: gondolatot ébreszt, de ennél többet egy alkotás sem akarhat. Választást, alternatívát mutat, de nem akar rákényszeríteni senkit semmilyen útra.
És miért Kodály? Mert az univerzális nyelven keresztül, a zenén át próbál értéket közvetíteni, mert bizonyos gondolatok összecsengenek a Kodályi pedagógia alapelveivel (persze máskor merőben szemben találja magát vele), mert részben a zene mindenkié, és mert minden embernek van – vagy legalábbis jó volna, ha lenne – saját zenéje, amelyeket együtt hallgatva olykor kakofonikus hatást, máskor mesterdallamot képeznek.

magyar dokumentumfilm, 64 perc, 2011
rendező: Győrffy Szabolcs
forgatókönyvíró: Kapronczai Erika
operatőr: Lovasi Zoltán, Dala István, Kiss Gergő
rendező munkatársa: Győrffy Orsolya
producer: Győrffy Miklós
hangmérnök: Várhegyi Rudolf
vágó: Hargittai László